Fotorealistické 3D vizualizácie interiérov poskytujú dokonalú predstavu o Vašom budúcom byte. Môže sa tiež jednať o kancelárske, obchodné, reštauračné alebo iné priestory. 3D vizualizácia dáva reálny obraz o nasvietení interiéru okolitým prostredím a svietidlami. Tvorba vizualizácie prebieha s Vami v úzkej spolupráci. Možné je tak priebežne meniť jednotlivé prvky návrhu ako sú materiály, svetlá, nábytok a dekoračné doplnky. Fotorealistické 3D vizualizácie využívajú developeri, investori, interiérové štúdiá alebo jednotlivci riešiaci svoje vlastné bývanie.

idea3d - domov 1

Fotorealistické 3D vizualizácie exteriérov sú zamerané na prezentáciu bungalovov, rodinných domov, komerčných alebo priemyselných stavieb. Vizualizácie môžu byť vyhotovené ako v dennom, tak aj vo večernom osvetlení. Exteriérové vizualizácie sú dôležité najmä pre účely správneho zladenia stavby s pozemkom alebo záhradou.

idea3d - vizualizácia rodinný dom 120m2 domov

Umožňujú vidieť produkt ešte pred výrobou vo fotorealistickej kvalite. Môže sa jednať o vizualizáciu stroja, konštrukcie, zariadenia, montážnej linky, súčiastok, nábytku, dekoračných doplnkov a podobne. Vizualizované môžu byť rôzne materiálové varianty, z ktorých má Váš zákazník na výber. Dajú sa doplniť o rôzne informácie ako technické parametre, účel použitia, zloženie komponentov, postup montáže a podobne. Produktové vizualizácie majú široké využitie na marketingové účely, prezentácie výrobkov, návody na použitie, montáž, alebo ako doplnok ku konštrukčným dokumentáciám.

idea3d - produktové vizualizácie

360° virtuálne prehliadky sú výborným nástrojom pre získanie dokonalej orientácie v ešte neexistujúcich priestoroch. Potencionálny zákazník sa jednoducho pozerá kam chce, presne ako v skutočnom priestore. Vo virtuálnej prehliadke môže byť obsiahnutých mnoho priestorov, medzi ktorými sa dá ľubovoľne premiestňovať. V poslednej dobe sú často využívané ako jednoduchá a interaktívna forma prezentácie projektov cieľovým zákazníkom.

VR 360° videá posúvajú základné 360° virtuálne prehliadky do virtuálnej reality. Sú umiestnené na najrošírenejšom video portáli YouTube. Jednotlivé vizualizácie sú renderované stereoskopicky, teda zvlášť pre každé oko. To vytvára dokonalú ilúziu 3D priestoru. Takto vyhotovené videá je možné prehliadať 3D už skoro v každom smartfóne. Smartfón sa jednoducho vloží do okuliarov pre virtuálnu realitu. Pre vyskúšanie virtuálnej reality sa dajú kúpiť okuliare aj pod 10 eur.

3D animácie interiérov Vám ukážu byt, interiér rodinného domu alebo kanceláriu z celkom inej perspektívy. Vďaka pohybom kamier jednotlivými priestormi získate pocit, že sa v interiéri prechádzate. Môžu byť doplnené o hudobný podklad a umocniť tak klientove pocity pri prezentácii Vášho projektu. Výhodou animácie narozdiel od natočeného videa je aj jej cena. V rámci projektu sa animácia s vizualizáciami môžu vzájomne vhodne dopĺňať.

Exteriérová animácia vnáša do vizualiuácie život. Môžu v nej jazdiť autá, pohybovať sa ľudia, listy stromov vo vetre alebo sa vlniť voda v bazéne. Animácia takisto umožňuje prepínať medzi rôznymi variantami návrhu, kde sa môže meniť farba fasády, dlažba, obklady, prvky záhrady, pozemku a mnoho iných elementov. Všetky tieto prvky umožňujú odprezentovať Váš projekt podstatne zaujímavejšie.

Produktové 3D animácie slúžia napríklad na prezentáciu funkcií strojov a zariadení, alebo na detailné zobrazenie postupu ich montáže a demontáže. Sú takisto vhodné napríklad pre školenie personálu s cieľom podať požadované informácie stručne a prehľadne. Animácie môžu byť vyhotovené vo fotorealistickej kvalite, ale aj v jednoduchom schematickom zobrazení podľa Vašich požiadaviek.

Vizualizácie „pred a po”

V prípade požiadavky je možné vytvoriť určitú vizualizáciu v rôznych konfiguráciach. Napríklad interiérovú vizualizáciu v dennom a večernom osvetlení. Ak sa jedná o vizualizáciu produktu, môže byť zobrazený produkt samotný a zároveň jeho rez. Tento spôsob prezentovania vizualizácie umožňuje názorné a rýchle porovnanie dvoch variantov.

idea3d - produktové vizualizácie domovidea3d - produktové vizualizácie
idea3d - interiérové vizualizácieidea3d - interiérové vizualizácie domov