Kto som

Volám sa Peter Weis, bývam v Martine a už veľa rokov sa venujem 3D grafike. Mám ukončený tretí stupeň vysokoškolského štúdia na strojníckej fakulte v Žiline. Počas štúdia a neskôr popri zamestnaní som pracoval na rôznych projektoch v oblasti technických animácií a architektonických vizualizácií. Tvorím v softvéri Blender, ktorý hravo konkuruje komerčným softvérom ako je 3ds Max, Cinema 4D, Maya a iným. Avšak vďaka filozofii Open Source Vám viem ponúknuť cenovo výhodnejšie 3D vizualizácie a 3D animácie presne podľa Vašich predstáv. Do každého projektu sa vždy odovzdám na maximum, čo zaručuje kvalitný výstup mojej práce v presne stanovený termín.

Peter Weis idea3D

Čo ponúkam

Ťažiskom mojej tvorby sú fotorealistické cenovo dostupné 3D vizualizácie, animácie, 360° virtuálne prehliadky interiérov, exteriérov a produktov. Konkrétne sa jedná o vizualizácie a animácie bytov, rodinných domov, novostavieb, kancelárskych priestorov, developerských projektov, strojov, súčiastok, zariadení, montážnych liniek, nábytkov dekoračných doplnkov a podobne. Vytváram tiež rýchle architektonické 3D vizualizácie s nižšou úrovňou detailov, ktoré slúžia pre prvotnú predstavu. Pri produktových animáciách sa môže jednať o animáciu zariadenia, ktorá názorne popíše parametre, postup montáže alebo zavedenie do prevádzky. Môže byť vytvorená vo fotorealistickej kvalite alebo v schematickom zobrazení podľa Vašich požiadaviek.

Ako prebieha spolupráca

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu so mnou, realizácia projektu prebieha v niekoľkých základných krokoch. Na začiatku je nutné ujasniť si základné informácie týkajúce sa Vašej predstavy o výsledku projektu. Ďalej je potrebné zhromaždiť všetky podklady, na základe ktorých bude prebiehať samotná realizácia projektu. Po priebežnom spracovaní rôznych pripomienok, nápadov a zlepšení nastáva finalizácia. Finalizácia končí odovzdaním vizualizácií a animácií v požadovaných formátoch a rozlíšeniach v určenom termíne.

idea3d - spolupráca
 • Základné informácie

Akú úroveň detailov požadujete? Koľko izieb, kancelárií chcete vizualizovať? Chcete vidieť vizualizáciu v dennom aj vo večernom osvetlení? Máte záujem o 360° virtuálne prehliadky priestorov? V akom termíne potrebujete mať projekt hotový? Aká má byť animácia dlhá? To je niekoľko základných otázok, ktoré je nutné zodpovedať ešte na začiatku.

 • Podklady

Vždy platí – čím viac podkladov, tým lepšie. V prípade interiérových vizualizácií / animácií sa jedná hlavne o výkresy alebo 3D modely pôdorysu v ľubovoľných formátoch. Postačujú však aj ručné náčrty. Ďalej sú to rôzne inšpiratívne obrázky nábytku, svietidiel, zariadení, dekoračných doplnkov a iných prvkov. Dôležitá je aj predstava o materiáloch pre nábytky, podlahy a obklady.

 • Realizácia

Po zhromaždení podkladov začína realizácia. V dohodnutom termíne Vám odošlem testovacie vizualizácie na pripomienkovanie. V tejto fáze vzájomne intenzívnejšie komunikujeme o prípadných zmenách, nápadoch a zlepšeniach. Zmeny sa týkajú napríklad usporiadania nábytku, zariadení, dekorácií, úprav materiálov, svietidiel s cieľom dokonale sa priblížiť Vašej očakávanej predstave. Samozrejme, tieto zmeny je možné robiť počas celého priebehu realizácie. Ďalej nasleduje spracovanie týchto zmien a vylaďovanie všetkých prvkov vizualizácie, tak aby bola dosiahnutá čo najvyššia kvalita.

 • Finalizácia

Po Vašom schválení testovacích vizualizácií nastáva fáza finálneho renderovania. Renderovanie je proces pri ktorom sa z vymodelovanej 3D scény stáva fotorealistický obrázok alebo animácia v požadovanom formáte.

 • Základné informácie

Základné informácie sú podobné ako v prípade interiérov. Pri exteriéroch sa však vyskytujú ďaľšie špecifiká, ktoré možno sformulovať do otázok. Akú rozlohu ma daný projekt? Bude sa vizualizovať iba jeden objekt (napr. rodinný dom), alebo tiež znázornenie jeho okolia (napr. obytnej zóny)? Potrebujete vizualizáciu zobraziť v určitom ročnom období, prípadne počasí? Požadujete vizualizovaný objekt umiestniť do reálneho pozadia?

 • Podklady

Na rozdiel od interiérových vizualizácii je potrebné dodať aj výkresy celkovej situácie. Vhodné sú tiež informácie a obrázky ohľadom okolitej vegetácie. Kvalitné fotografie okolia sa zas podpíšu pod väčšiu realistickosť projektu.

 • Realizácia

Po zhromaždení podkladov začína realizácia. V dohodnutom termíne Vám odošlem testovacie vizualizácie na pripomienkovanie. V tejto fáze vzájomne intenzívnejšie komunikujeme o prípadných zmenách, nápadoch a zlepšeniach. Zmeny sa môžu týkať napríklad materiálov fasád, vonkajšieho osvetlenia, úpravy vegetácie alebo doplnenia populácie. Samozrejme, všetky zmeny je možné robiť počas celej realizácie projektu. Ďalej nasleduje spracovanie všetkých zmien a vylaďovanie jednotlivých prvkov vizualizácie, tak aby bola dosiahnutá čo najvyššia kvalita.

 • Finalizácia

Po Vašom schválení testovacích vizualizácií nastáva fáza finálneho renderovania. Renderovanie je proces pri ktorom sa z vymodelovanej 3D scény stáva fotorealistický obrázok alebo animácia v požadovanom formáte.

 • Základné informácie

Aká má byť animácia dlhá? Z akého množstva komponentov sa skladá vizualizovaná zostava? Akú úroveň fotorealizmu potrebujete? Aké informácie chcete znázorniť? Do akého termínu musí byť vizualizácia / animácia hotová? Aký formát a rozlíšenie preferujete? To sú základné otázky, ktoré musia byť zodpovedané ešte na začiatku.

 • Podklady

Platí – čím viac podkladov, tým lepšie. V prípade produktových vizualizácií / animácií sa jedná hlavne o 3D modely, výkresy, fotky a obrázky produktu alebo zariadenia. Ďalej sú to rôzne texty, popisky alebo legendy, ktoré slúžia ako doplňujúce informácie vo vizualizácii alebo animácii. Nutné je prekonzultovať funkciu, montáž, respektíve čokoľvek sa bude na danom produkte (zariadení) animovať alebo vizualizovať. Potrebné je tiež popísať použité materiály, prípadne farebné varianty.

 • Realizácia

Po zhromaždení podkladov začína realizácia. V dohodnutom termíne Vám odošlem vyrenderované testovacie vizualizácie na pripomienkovanie. Ak sa jedná o animáciu, zatiaľ bude v nižšej kvalite. V tejto fáze sa overí správnosť pohybu komponentov, kamier, postupnosti krokov. Po Vašom spripomienkovaní zapracujem požadované zmeny a doladím ostatné prvky, aby bola dosiahnutá čo najvyššia kvalita.

 • Finalizácia

Finalizácia spočíva vo vyrenderovaní vizualizácií, animácií a postprodukcie. Postprodukcia zahŕňa napríklad doplnenie rôznych textov, ktoré bližšie popisujú daný produkt, jeho parametre a montáž jednotlivých častí.